telefón+ 44 20 8638 7645 obálka agent@istanbul-real-estate.com

enarazbgzh-CNzh-TWcsfrdeiwhiitjakofaplptruskestrukur
Nenašli sme žiadne výsledky
moja poloha predchádzajúca ďalšie
Pokročilé vyhľadávanie
cena:
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000
Pokročilé vyhľadávanie
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000

Podmienky používania

Prečítajte si prosím túto zmluvu o zmluvných podmienkach (ďalej len "TOU") pred prístupom alebo použitím istanbul-real-estate.com.

Ak službu používate akýmkoľvek spôsobom, musíte mať minimálne 18 roky a súhlasíte s tým, že budete dodržiavať TOU. Ak nesúhlasíte s TOU, okamžite prestanete používať službu.

PRIJATIE PODMIENOK

istanbul-real-estate.com poskytuje on-line platformu pre službu "Do-It-Yourself" pre inzerciu nehnuteľností klasifikovaných nehnuteľností (ďalej len "služba") a ďalšie online zdroje. Používaním Služby akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s dodržiavaním TOU. Ak by ste namietali voči akémukoľvek pojmu alebo podmienke alebo by ste boli akokoľvek spokojní so Službou, jedinou možnosťou je okamžite prerušiť používanie Služby. istanbul-real-estate.com má právo, ale nie je povinná striktne presadzovať TOU prostredníctvom svojej sebapojovosti, zmiernenia komunity, aktívneho vyšetrovania, súdneho sporu a stíhania.

O istanbul-real-estate.com

istanbul-real-estate.com nie je realitnou agentúrou alebo spoločnosťou a nezúčastňuje sa na zozname alebo predaji nehnuteľností. istanbul-real-estate.com nepredstavuje kupujúcich alebo predávajúcich, nájomcov alebo prenajímateľov a neposkytuje náhradu ani provízie z transakcie predaja a prenájmu majetku prostredníctvom Služby. istanbul-real-estate.com je výhradne poskytovateľom internetových webových služieb a / alebo služieb internetovej reklamy.

POROZUMENIE ZÁKLADOV

Chápete, že všetky príspevky, správy, texty, súbory, obrázky, fotografie, video, zvuky alebo iné materiály ("Obsah"), ktoré sú uverejnené, prenesené alebo prepojené zo služby, sú výhradnou zodpovednosťou osoby, Obsah vznikol. Konkrétne ste úplne zodpovední za každú jednotlivú položku ("Položku") obsahu, ktorý uverejníte, e-mailom alebo inak sprístupníte prostredníctvom služby. Chápete, že istanbul-real-estate.com nekontroluje, nezobrazuje predbežnú kontrolu a nezodpovedá za obsah sprístupnený prostredníctvom služby a že použitím tejto služby môžete byť vystavení obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný, nepresný zavádzajúci , alebo inak nežiadúce. Beriete na vedomie, že istanbul-real-estate.com nevykonáva predbežnú kontrolu ani súhlas s obsahom, ale istanbul-real-estate.com má právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia odmietnuť, odstrániť alebo presunúť akýkoľvek Obsah ktorý je k dispozícii prostredníctvom služby, za porušenie písmena alebo ducha TOU alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

VEREJNÉ ZÁZNAMY NA INTERNETE

Umiestnením reklamy na istanbul-real-estate.com sa určité informácie, ktoré poskytnete, ako napríklad informácie o majetku a osobné informácie, stanú verejnými záznamami na internete. MapYu nezodpovedá za dôsledky elektronických verejných záznamov vrátane, ale nie výhradne, krádeže identity, zničenia povesti, osobných bezpečnostných rizík a sekundárneho použitia informácií. Viac informácií o verejných informáciách na internete nájdete tu.

Ďalej súhlasíte s tým, že musíte zhodnotiť a znášať všetky riziká spojené s používaním akéhokoľvek obsahu, na ktorý sa nesmiete spoliehať na uvedený Obsah, a že za žiadnych okolností nebude istanbul-real-estate.com niesť akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek Obsah alebo akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku použitia akéhokoľvek Obsahu, ktorý je uverejnený, zaslaný e-mailom alebo inak sprístupnený prostredníctvom Služby.

SPOJENIE S TRETÍMI STRANAMI

Beriete na vedomie, že obsah sprístupnený prostredníctvom Služby môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú úplne nezávislé od istanbul-real-estate.com. istanbul-real-estate.com neposkytuje žiadne vyjadrenie ani záruku, pokiaľ ide o správnosť, úplnosť alebo autentickosť informácií obsiahnutých v týchto stránkach. Ak odkazujete na inú webovú stránku, mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov tejto stránky pred zverejnením akýchkoľvek osobných informácií. Vaše prepojenie na akékoľvek iné webové stránky je na vlastné riziko.

VYHĽADÁVAČ

Súhlasíte s tým, že vaše príspevky môžu byť "prehľadávané" a / alebo "indexované" vyhľadávacími nástrojmi, ako sú Google, Yahoo a ďalší. Súhlasíte s tým, že obsah, ktorý ste uviedli, bude sprístupnený verejnosti prostredníctvom istanbul-real-estate.com a budete následne znášať všetky riziká.

OCHRANA ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ

Najnovšiu verziu pravidiel ochrany osobných údajov nájdete na adrese:

http://www.istanbul-real-estate.com/help/privacy.

Používanie webovej lokality MapYu alebo služby znamená potvrdenie a súhlas s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť MapYu môže podľa vlastného uváženia zachovať alebo zverejniť váš Obsah, ako aj vaše informácie, ako sú e-mailové adresy, IP adresy, časové pečiatky a ďalšie informácie o používateľovi, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane potrebné na to, aby: bolo v súlade s právnym postupom; presadzovať TOU; odpovedať na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán; odpovedať na tvrdenia, že kontaktné informácie (napr. telefónne číslo, poštová adresa) tretej strany boli uverejnené alebo odoslané bez ich súhlasu alebo ako formy obťažovania; chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť služby MapYu, jej používateľov alebo širokej verejnosti.

SPRÁVANIE

V súlade s Federálnym zákonom o bývaní 1988 v znení zmien a doplnení, istanbul-real-estate.com nebude vedome propagovať čokoľvek, čo robí nejaké preferencie, obmedzenie alebo diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, farby, národného pôvodu, veku, rodového pôvodu, sexuálnej orientácie, rodinného stavu alebo zdravotného postihnutia alebo zámeru urobiť takú preferenciu, obmedzenie alebo diskrimináciu.

Súhlasíte s tým, že nebudete posielať, posielať e-maily ani inak sprístupňovať Obsah:

nezákonné, škodlivé, ohrozujúce, zneužívajúce, obťažujúce alebo invazívne voči súkromiu niekoho, alebo akýmkoľvek spôsobom škodia maloletým osobám;

ktorá porušuje zákon o spravodlivom bývaní tým, že vo všetkých oznámeniach alebo reklamách o predaji alebo prenájme akéhokoľvek bytu uvádza diskriminačné preferencie založené na rasovej farbe, národnom pôvode, náboženstve pohlaví, rodinnom stave alebo zdravotnom postihnutí (alebo porušuje akýkoľvek štátny alebo miestny zákon zakazujúci diskriminácia na základe týchto alebo iných charakteristík);

Oddiel 3604 c) zákona o spravodlivom bývaní:

Je nezákonné "Vyhotovovať, vytlačiť alebo publikovať, alebo vydávať, tlačiť alebo zverejňovať akékoľvek oznámenie, vyhlásenie alebo reklamu, pokiaľ ide o predaj alebo prenájom obydlia, ktoré naznačujú nejaké preferencie, obmedzenie alebo diskrimináciu rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, zdravotného postihnutia, rodinného stavu alebo národného pôvodu, alebo zámer urobiť akékoľvek takéto preferencie, obmedzenie alebo diskrimináciu ". Miestne stanovy často rozširujú antidiskriminačné právo na ďalšie chránené triedy (napr. Sexuálna orientácia). Porušenia môžu mať právne dôsledky.Oficiálne miesto pre zákon o spravodlivom bývaní.

Prosím, oznámte HID 1-800-669-9777 diskrimináciu.

Ak máte podozrenie, že akýkoľvek inzerát je akýmkoľvek spôsobom nezákonný, ihneď na reklamnej stránke uvonajte "REPORT IT", aby sme ho mohli okamžite preskúmať a / alebo prešetriť a odstrániť z našich webových stránok.

porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke práva ktorejkoľvek strany alebo obsahu, ktorý nemáte právo sprístupniť na základe akéhokoľvek zákona alebo zmluvných alebo fiduciárnych vzťahov;

odosielať rovnaký majetok opakovane do rovnakej kategórie, aby získal prístup;

ktoré používajú zavádzajúce e-mailové adresy alebo nahustené hlavičky alebo inak manipulované identifikátory, aby zamaskovali pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom služby;

ktorá obsahuje osobné alebo identifikačné informácie o inej osobe bez výslovného súhlasu tejto osoby;

to je falošné, zavádzajúce alebo predstavuje "návnadu a prepínač";

ktorá obťažuje niekoho;

ktoré pozostávajú zo spamu a / alebo phishingových aktivít;

OZNÁMENIE NÁROKOV O PORUŠENÍ

Ak sa domnievate, že váš obsah a / alebo vaše osobné údaje boli použité spôsobom, ktorý predstavuje krádež identity alebo že vaše práva duševného vlastníctva boli inak porušené, informujte nás prosím na adrese:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

Uveďte nám nasledujúce informácie, ktoré nám pomôžu preskúmať nárok:

Reklama na istanbul-real-estate.com, o ktorej si myslíte, že porušuje právne predpisy, obsahuje dostatočné informácie, ako napríklad (1) číslo reklamy; (2) umiestnenie; (3) odkaz na reklamnú stránku, aby sme ju mohli nájsť na webe;

Vaša adresa, telefónne číslo, a e-mailová adresa;

Vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie nie je povolené vy, vašim zástupcom alebo zákonom;

Vyhlásenie, ktoré vyhlasujete za trest za kazateľstvo, že (1) sú vaše informácie presné a (2), že ste vlastníkom príslušného záujmu o autorské práva alebo že ste oprávnený konať v mene tohto vlastníka.

Váš fyzický alebo elektronický podpis.

Po dokončení našej recenzie okamžite odstránime porušenie autorských práv.

NIE SPAMOVÁ POLITIKA

Spamové príspevky v akejkoľvek forme nebudú tolerované a používateľom, ktorí porušujú TOU, bude zakázané používať službu.

PRÍSTUP AUTORSKÝCH PRÁV A STRÁNOK

Všetok obsah na tejto stránke, vrátane textu, grafiky, loga, ikon tlačidiel, obrázkov alebo softvéru, je majetkom spoločnosti MapYu LLC alebo jej dodávateľov obsahu a je chránený právnymi predpismi Spojených štátov a medzinárodných autorských práv.

Roboty a prehľadávače umožňujeme prístup z určitých vyhľadávacích nástrojov. Nesmiete však používať na tejto lokalite používanie údajov, robotov, škrabanie na obrazovke alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a extrakciu údajov na vaše osobné použitie (vrátane komerčných). Ak máte záujem o takýto prístup, pošlite nám e-mail.

PREDKLADANIE OBSAHU TRETÍCH STRÁN

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať aktuálne špecifikácie, ktoré poskytuje MapYu, aby ste mohli správne zobrazovať a zobrazovať obsah.

MapYu nevyžaduje žiadne vlastníctvo ani kontrolu nad obsahom predloženým agentmi alebo vydavateľmi tretích strán. Vy alebo poskytovateľ licencie tretej strany si ponecháte všetky patenty, ochranné známky a autorské práva na akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte na istanbul-real-estate.com a zodpovedáte za ochranu týchto práv, podľa vhodnosti. Odoslaním, uverejnením alebo zobrazením Obsahu na istanbul-real-estate.com, ktoré sú určené na sprístupnenie širokej verejnosti, udeľujete spoločnosti MapYu celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na reprodukciu, úpravu, úpravu, publikovanie a inak používať, bez uvedenia takéhoto Obsahu na stránkach istanbul-real-estate.com výhradne na účely zobrazenia, distribúcie a propagácie Služby. Táto licencia sa skončí, keď bude takýto obsah odstránený z webovej stránky, na ktorú ste pôvodne odoslali. MapYu si vyhradzuje právo syndikovať obsah, ktorý ste odoslali na adresu istanbul-real-estate.com, a používať tento obsah v súvislosti so službami, ktoré ponúka MapYu. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte všetky potrebné práva (vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, ochranných známok, patentov, publicity alebo iných práv) v obsahu.

Odoslaním obsahu na istanbul-real-estate.com autorizujete spoločnosť MapYu, aby v súvislosti s autorizovanou distribúciou istanbul-real-estate.com používala vaše ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, vlastnícke logá, názvy domén a akékoľvek iné zdroje alebo obchodné identifikátory obsahu.

MapYu si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas dočasne alebo natrvalo upraviť alebo prerušiť službu (alebo jej časť) s oznámením alebo bez nej. Súhlasíte s tým, že spoločnosť MapYu nezodpovedá voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo prerušenie služby.

OBMEDZENIE SLUŽBY

Spoločnosť MapYu nezaručuje službu a nenesie žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za vymazanie alebo neuskutočnenie ukladania obsahu reklamy. Beriete na vedomie, že spoločnosť MapYu môže stanoviť obmedzenia týkajúce sa používania služby vrátane počtu dní, počas ktorých bude obsah uchovávaný službou, maximálneho počtu a veľkosti príspevkov, e-mailových správ alebo iného obsahu, ktorý môže služba odoslať alebo uložiť a frekvenciu, s ktorou môžete pristupovať k službe.

UKONČENIE SLUŽBY

Súhlasíte s tým, že spoločnosť MapYu má podľa vlastného uváženia právo (ale nie záväzok) odstrániť alebo deaktivovať váš účet, zablokovať váš e-mail alebo adresu IP alebo iným spôsobom ukončiť prístup k Službe (alebo akejkoľvek jej časti) , ihneď a bez predchádzajúceho upozornenia a odstrániť a zlikvidovať akýkoľvek Obsah v rámci Služby z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak MapYu verí, že ste konali v rozpore s písmenom alebo duchom Zmluvných podmienok. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť MapYu nezodpovedá voči vám ani žiadnej tretej strane za ukončenie vášho prístupu k službe. Ďalej súhlasíte s tým, že sa nebudete pokúšať používať službu po uvedenom ukončení.

ODMIETNUTIE ZÁRUK

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE:

  1. 1. VAŠE POUŽÍVANIE istanbul-real-estate.com JE NA VAŠE RIZIKO. WEBOVÉ STRÁNKY MapYu A SLUŽBA JE POSKYTOVANÉ "AKO JE" A "AKO JE K DISPOZÍCII". Mapy VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY ADubai druhu, či výslovných alebo predpokladaných VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY PREDAJNOSTI, vhodnosti pre konkrétny účel A NEPORUŠENIA.
  2. 2. MAPY NEZARUČUJE, ŽE (i) daná služba splní vaše požiadavky, (ii) Služba bude neprerušené, včasné, BEZPEČNÝ ALEBO BEZCHYBNÝ, (iii) výsledkov, ktorých možno získané použitím Istanbule, v reálnom estate.com BUDÚ PRESNÉ a sPOĽAHLIVÉ, (iv) KVALITA ADubai produkty, služby, informácie alebo iného materiálu nakúpené alebo získané PROSTREDNÍCTVOM sLUŽBY splní Vaše očakávania, a (v) ADubai CHYBY v SOFTVÉRI BUDÚ OPRAVENÉ ,
  3. 3. ADubai Materiál Sťahovanie či iné získavanie PROSTREDNÍCTVOM POUŽITIA SLUŽIEB vykonávate na vlastné riziko A ŽE BUDETE VÝHRADNÉ ZODPOVEDNOSŤ ZA ADubai poškodeniu počítača SYSTÉMU ALEBO ZA STRATU DÁT SPÔSOBENÚ STIAHNUTIE ADubai takéhoto materiálu.
  4. 4. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ústne alebo písomne, ZÍSKATE OD istanbul-real-estate.com ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY nezakladá ADubai ZÁRUKU NIE JE výslovne uvedené podmienok používania.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE ROZUMIETE A ŽE mapy NEBUDÚ VOČI VÁM ZA ADubai PRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZO STRATY ZISKU, DOBRÉHO MENA, POUŽITIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT ( AJ KEĎ BOLA HLAVNÁ INFORMÁCIA O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD) VYPLÝVAJÚCE Z: (i) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SLUŽBY; (ii) náklady na obstaranie náhradného tovaru a služieb vyplývajúce z predaja tovaru, údajov, informácií alebo služieb, ktoré boli získané alebo získané, alebo prijaté správy alebo transakcie zadané do alebo prostredníctvom služby; (iii) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO ZMENY VAŠICH PRENOSOV ALEBO ÚDAJOV; (iv) VYHLÁSENIE ALEBO SPRÁVANIE ADUBai TRETIA STRANA NA SLUŽBU; ALEBO (v) ADubai ĎALŠIE ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA SLUŽBY.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že spoločnosť MapYu, jej dôstojníci, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, nástupcovia, splnomocnenci, riaditelia, dôstojníci, zástupcovia, poskytovatelia služieb, dodávatelia a zamestnanci odškodníte a nebudú chránení pred akýmkoľvek nárokom alebo žiadosťou, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie a súdnych nákladov. tretej strane v dôsledku alebo vyplývajúceho z obsahu, ktorý odošlete, uverejníte alebo sprístupníte prostredníctvom služby, používania služby, porušenia TOU, porušenia akýchkoľvek vyhlásení a záruk v tomto dokumente alebo porušenia akýchkoľvek práv ďalší.

OZNÁMENIE O ZMENÁCH

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť, modifikovať alebo inak zmeniť tieto podmienky. Takéto zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich vyslaní. Musíte pravidelne kontrolovať túto dohodu, aby ste sa oboznámili s akýmikoľvek zmenami.

ZRUŠENIE A NEDOVOLENOSŤ POJMOV.

Zlyhanie spoločnosti MapYu vykonávať alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie Podmienok používania nepredstavuje vzdanie sa takého práva alebo ustanovenia. Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok používania nachádza na súde príslušnej jurisdikcie za neplatné, zmluvné strany súhlasia s tým, že súd by mal vynaložiť úsilie na vykonanie zámerov strán uvedených v ustanovení a ostatných ustanovení Podmienok používania zostávajú v platnosti.

Nájdite vlastnosti

  • Základné informácie
  • ($). 0
    ($). 1,000,000
  • Pokročilé vyhľadávanie

Istanbul Real Estate

predstavoval

RP2049, KROK DO SPRÁVY Začať cena $ 510.000

predstavoval
predstavoval
predstavoval

MÁME DNÍ A VÁŽNÝ PORTFÓLIO VLASTNÍCTVA V ISTANBULE A TURECKU

Poskytujeme našim klientom spoľahlivé služby s našimi skúsenosťami s investovaním do zámoria v 15. Naši konzultanti sú odborníkmi na nehnuteľnosti a veľmi efektívne spolupracujú so zahraničnými klientmi, najmä z krajín Blízkeho východu. So svojimi spoľahlivými a miestnymi vedomosťami je náš tím pripravený pomôcť vám nájsť najlepšie investície v Istanbule a Turecku. Naším cieľom je byť všetkým partnerom riešenia.

Niektoré odporúčania od našich klientov

Dúfam, že ste dobrý, ďakujem za vašu pohostinnosť v Turecku a pomáha nám s titulom d ...
2019 03 - 18
Mohamad
Som rozhodne vďačný za vašu super kvalitnú službu ⯑ Sarmad bol úžasne výdavky ...
2019 03 - 01
Pani Lina (Kanada)
Ďakujem vám za všetku pomoc. Mali sme veľké skúsenosti s Vami a Çetinom. ...
2019 02 - 21
Pani Zarinová (USA)
Všetky informácie ...
2019 02 - 20
Karim Farooqi
Cítil som sa medzi frienom ...
2019 02 - 20
Mohammed Naeem

Istanbul Real Estate

Istanbul

IstanbulIstanbul je v posledných rokoch jedným z najdôslednejších umelcov na investičnej scéne nehnuteľností. Arabov a Európanov boli ohromení rozmanitosťou mesta a portfólio nehnuteľností, ktoré uspokojuje všetky rozpočty a ...

Istanbul Investment

V najnovších informáciách zverejnených tureckým štatistickým inštitútom spoločnosť 2017 zaznamenala nárast počtu nákupov nehnuteľností v celej krajine.

Istanbul Real Estate

Chcete kúpiť, prenajať alebo predať svoj nehnuteľnosť v Istanbule? Nehnuteľnosti v Istanbule - Domy, vily, byty na predaj a prenájom.Jsme úspešne pracujú na vysokej kvalite nehnuteľností v Istanbule od 2003 a patria medzi ...

Turecké občianstvo

Turecké občianstvo podľa investičného programu bola zavedená vládou veľmi nedávno na 12th January 2017. V rámci systému Ankara teraz udelí občianstvo cudzincom, ktorí kupujú nehnuteľnosti v Turecku v hodnote najmenej $ 1 miliónov v rámci ...

Prečo by ste si mali vybrať nás?

Ak nehovoríte turečtina, môžete sa pozrieť na našu webovú stránku dôveryhodnosti www.istnabul-real-estate.com pracovať s ľuďmi, ktorí sú zvyknutí pomáhať emigrantom. Spoločnosti tiež vytvoria prehliadku s jedným z ich poradcov, aby ste mohli skutočne získať ...

Istanbul & Turecko & oblasť Perzského zálivu

Realitný marketing a inzeráty pre Istanbul, Turecko a celú oblasť Perzského zálivu. Kontaktujte nás na spoluprácu. Tiež hľadáme dobre pripájaných zástupcov vo všetkých oblastiach

Abu Dhabi
www.abu-dhabi-real-estate.com
www.abu-dhabi-properties.com
Bahrajn
www.bahrain-real-estate.com
dubaj
www.dubai-real-estate.com
neom
www.neom-real-estate.com
oman
www.oman-real-estate.com
katar
www.qatar-estate.com
Saudská Arábia
www.saudi-arabia-properties.com

Istanbul
www.istanbul-real-estate.com
Alanya
www.alanya-properties.com
Ankara
www.ankara-real-estate.com
Bodrum
www.bodrum-real-estate.com
Bursa
www.bursa-real-estate.com
Izmir
www.izmir-properties.com
Izmit
www.izmit-real-estate.com
Kusadasi
www.kusadasi-real-estate.com
Yalova
www.yalova-real-estate.com
Celé Turecko
www.turkey-estate.com